Praca zdalna (zbiorczo)

Z Wiki SysInform
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok akademicki 2019/20 Lato • Przedmioty dra inż. Janusz Dorożyńskiego

Organizacja pracy zdalnej ze studentami - zestawienie zbiorcze

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną, i perspektywą jej przedłużania się zajęcia z przedmiotów wykładanych w Instytucie Informatyki UKW są - zgodnie z zarządzeniem rektora - prowadzone do 10 kwietnia 2020 r. (a praktycznie do odwołania) w trybie zdalnym. Według informacji medialnych może to też dotyczyć docelowo egzaminu, choć nie wiem jak by to praktycznie było realizowane. Poniżej są przedstawione dane organizacyjne dla przedmiotów prowadzonych przez dra inż. Janusz Dorożyńskiego, systematyzujące wcześniej przekazywanie informacje.

Oznacza to wykorzystywanie urządzeń komputerowych studentów. Oczywiście jest to dobrowolne, i gdyby z jakichś powodów było to niemożliwe, to proszę mnie o tym powiadomić (mejlowo i/lub telefoniczne) - aczkolwiek nie mam wiedzy co taka sytuacja powoduje.

Ponadto oznacza to też konieczność instalacji odpowiedniego niepłatnego oprogramowania:

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem ww. programów, w terminach ujętych w planie na portalu USOSWeb UKW (bez każdorazowego przypominania, czyli tak jak to było dla zajęć w standardowej sytuacji) oraz w wykorzystaniem niniejszej wiki i drugiej planowanej wiki. Jeśli poniżej dla danego przedmiotu wskazany jest program Zoom, to oznacza to że w czasie przewidzianym planem USOSWeb jest dostępne (ustawione) zajęcie zdalne z dwustronną transmisją audio/wideo, z łączeniem się na podany identyfikator (dostępny w ww. instrukcji oraz poniżej).

Wykaz przedmiotów

Lp. Skrót Tryb Nazwa pełna Symbol uczelni
1 PAU sst Programowanie w aplikacjach użytkowych 1300-Inf-SS36PAU-SP
2 SIn sst Systemy informatyczne 1300-Inf24SI-SP
3 SPD sst Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf-SS36SPD-SP
4 SZP sst Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 1300-Inf24SZP-SP
5 TRR sst Technologie blockchain 1300-Inf-TPD12TB-SD
6 PAM sns Programowanie i obsługa systemów mobilnych 1300-Inf3POSM-NP
7 PAU sns Programowanie w aplikacjach użytkowych 1300-Inf3PwAU-NP
8 PIO sns Podstawy inżynierii oprogramowania 1300-Inf3PIO-NP
9 SIn sns Systemy informatyczne 1300-Inf3SI-NP
10 SZP sns Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 1300-Inf2SZP-NP
11 ZPI sns Zespołowy projekt informatyczny 1300-Inf4ZPI-NP

Legenda: sst - studia stacjonarne; sns - studia niestacjonarne

Narzędzia pracy zdalnej wg przedmiotów

Lp. Skrót Tryb Rok Semestr Wykład Lab./ćw. Blog FTP Wiki Zoom
1 SIn sst II 4 Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
2 SZP sst II 4 Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg (Yes check.svg) Yes check.svg
3 SPD sst III 6 --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg
4 PAU sst III 6 Yes check.svg --- Yes check.svg --- --- Yes check.svg
5 TRR sst I mag. 2 Yes check.svg --- Yes check.svg --- --- Yes check.svg
6 PIO sns III --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg
7 Sin sns III --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg
8 SZP sns II --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg
9 ZPI sns IV --- --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg
10 PAM sns III --- Yes check.svg --- Yes check.svg --- --- Yes check.svg
11 PAU sns III --- Yes check.svg --- Yes check.svg --- --- Yes check.svg

Legenda: Yes check.svg - niniejsza wiki; (Yes check.svg) - wiki planowana

Adresy i konta pracy zdalnej

Lp. Skrót Adres bloga Konto FTP ID Zoom
1 SIn https://sysinform-st.blogspot.com sst.SIn@wampnm.webd.pl 638-661-1172
2 SZP https://syszarzprz-st.blogspot.com sst.SZP@wampnm.webd.pl
3 SPD https://specpracdypl-ps-st.blogspot.com sst.SPD@wampnm.webd.pl
4 PAU https://progapluzyt.blogspot.com ---
5 TRR https://techrejrozp-st-m.blogspot.com ---
6 PIO https://podsinzopr-ns.blogspot.com sns.PIO@wampnm.webd.pl
7 Sin https://sysinfrmt-ns.blogspot.com sns.SIn@wampnm.webd.pl
8 SZP https://syszarzprz-ns.blogspot.com sns.SZP@wampnm.webd.pl
9 ZPI https://zespprjinf.blogspot.com sns.ZPI@wampnm.webd.pl
10 PAM https://progaplmob-ns.blogspot.com ---
11 PAU https://progapluzyt-ns.blogspot.com ---

Legenda: hasła do kont FTP są podawane w dedykowany sposób, innym kanałem

Kontakt

Kontakty do dra inż. J. Dorożyńskiego.