Praca zdalna (zbiorczo)

Z Wiki SysInform
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok akademicki 2019/20 Lato • Przedmioty dra inż. Janusz Dorożyńskiego

Organizacja pracy zdalnej ze studentami - zestawienie zbiorcze

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną, i perspektywą jej przedłużania się zajęcia z przedmiotów wykładanych w Instytucie Informatyki UKW są - zgodnie z zarządzeniem rektora - prowadzone do 10 kwietnia 2020 r. (a praktycznie do odwołania) w trybie zdalnym. Według informacji medialnych może to też dotyczyć docelowo egzaminu, choć nie wiem jak by to praktycznie było realizowane. Poniżej są przedstawione dane organizacyjne dla przedmiotów prowadzonych przez dra inż. Janusz Dorożyńskiego, systematyzujące wcześniej przekazywanie informacje.

Oznacza to wykorzystywanie urządzeń komputerowych studentów. Oczywiście jest to dobrowolne, i gdyby z jakichś powodów było to niemożliwe, to proszę mnie o tym powiadomić (mejlowo i/lub telefoniczne) - aczkolwiek nie mam wiedzy co taka sytuacja powoduje.

Ponadto oznacza to też konieczność instalacji odpowiedniego niepłatnego/dozwolonego oprogramowania:

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem ww. programów, w terminach ujętych w planie na portalu USOSWeb UKW (bez każdorazowego przypominania, czyli tak jak to było dla zajęć w standardowej sytuacji) oraz w wykorzystaniem niniejszej wiki i drugiej planowanej wiki. Jeśli poniżej dla danego przedmiotu wskazany jest program Zoom, to oznacza to że w czasie przewidzianym planem USOSWeb jest dostępne (ustawione) zajęcie zdalne z dwustronną transmisją audio/wideo, z łączeniem się na podany identyfikator (dostępny w ww. instrukcji oraz poniżej).

Wykaz przedmiotów

Lp. Skrót Tryb Nazwa pełna Symbol uczelni
1 PAU sst Programowanie w aplikacjach użytkowych 1300-Inf-SS36PAU-SP
2 SIn sst Systemy informatyczne 1300-Inf24SI-SP
3 SPD sst Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf-SS36SPD-SP
4 SZP sst Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 1300-Inf24SZP-SP
5 TRR sst Technologie blockchain 1300-Inf-TPD12TB-SD
6 PAM sns Programowanie i obsługa systemów mobilnych 1300-Inf3POSM-NP
7 PAU sns Programowanie w aplikacjach użytkowych 1300-Inf3PwAU-NP
8 PIO sns Podstawy inżynierii oprogramowania 1300-Inf3PIO-NP
9 SIn sns Systemy informatyczne 1300-Inf3SI-NP
10 SZP sns Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 1300-Inf2SZP-NP
11 ZPI sns Zespołowy projekt informatyczny 1300-Inf4ZPI-NP

Legenda: sst - studia stacjonarne; sns - studia niestacjonarne

Narzędzia pracy zdalnej wg przedmiotów

Lp. Skrót Tryb Rok Semestr Wykład Lab./ćw. Blog FTP Wiki Zoom Wirt. FIRMA
1 SIn sst II 4 Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- ---
2 SZP sst II 4 Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg (Yes check.svg) Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
3 SPD sst III 6 --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg --- ---
4 PAU sst III 6 Yes check.svg --- Yes check.svg --- --- Yes check.svg --- ---
5 TRR sst I mag. 2 Yes check.svg --- Yes check.svg --- --- Yes check.svg --- ---
6 PIO sns III --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg --- ---
7 SIn sns III --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg --- ---
8 SZP sns II --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
9 ZPI sns IV --- --- Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg --- Yes check.svg --- ---
10 PAM sns III --- Yes check.svg --- Yes check.svg --- --- Yes check.svg --- ---
11 PAU sns III --- Yes check.svg --- Yes check.svg --- --- Yes check.svg --- ---

Legenda:
znak Yes check.svg - oznacza wykorzystanie danego narzędzia z nagłówka kolumny dla danego przedmiotu
w kolumnie Yes check.svg - niniejsza wiki; (Yes check.svg) - wiki planowana

Adresy i konta pracy zdalnej

Komunikator Zoom będzie używany do pracy z poniższymi przedmiotami do 23 kwietnia 2020 r. włącznie, natomiast od 27 kwietnia 2020 r. będzie używany wyłącznie komunikator MS Teams na platformie MS Office 365 UKW, dla kont mejlowych w domenie @office365.ukw.edu.pl

Lp. Skrót Tryb Adres bloga/wiki Konto FTP MS Teams UKW
zespół / kod
ID Zoom
Hasło
1 SIn sst https://sysinform-st.blogspot.com
http://wampnm.webd.pl/sysinform
sst.SIn@wampnm.webd.pl SIn-sst / ainap7q 638-661-1172
711835
2 SZP sst https://syszarzprz-st.blogspot.com
http://wampnm.webd.pl/sysinform
sst.SZP@wampnm.webd.pl SZP-sst / 8kkmtmw
3 SPD sst https://specpracdypl-ps-st.blogspot.com sst.SPD@wampnm.webd.pl SPD-sst / 3qyd71a
4 PAU sst https://progapluzyt.blogspot.com sst.PAU@wampnm.webd.pl PAU-sst / bexyfkw
5 TRR sst https://techrejrozp-st-m.blogspot.com sst.TRR@wampnm.webd.pl TRR-sst / 5i3m5de
6 PIO sns https://podsinzopr-ns.blogspot.com sns.PIO@wampnm.webd.pl PIO-sns / oyibeug
7 SIn sns https://sysinfrmt-ns.blogspot.com
(http://wampnm.webd.pl/sysinform)
sns.SIn@wampnm.webd.pl SIn-sns / 67076j1
8 SZP sns https://syszarzprz-ns.blogspot.com sns.SZP@wampnm.webd.pl SZP-sns / ubmxdch
9 ZPI sns https://zespprjinf.blogspot.com sns.ZPI@wampnm.webd.pl ZPI-sns / a8tpldt
10 PAM sns https://progaplmob-ns.blogspot.com --- PAM-sns / 94o5ewp
11 PAU sns https://progapluzyt-ns.blogspot.com --- PAU-sns / k95wbya

Legenda: hasła do kont FTP są podawane w dedykowany sposób, innym kanałem
od 4 kwietnia 2020 r. dołączenie do sesji Zoom wymaga podania ID Zoom gospodarza i hasła

Kontakt

Kontakty do dra inż. J. Dorożyńskiego.