SysInform:Informacje prawne

Z Wiki SysInform
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uregulowania prawne

Niniejsza kolekcja stron (wiki "Systemy informatyczne") jest stworzona, prezentowana i publikowana jako materiał do celów dydaktycznych.

Materiał stanowi kompilację treści w postaci przetworzonych lub zwielokrotnionych cyfrowo fragmentów utworów z różnych źródeł oraz treści własnych autora, dra inż. Janusza Dorożyńskiego.

Źródła są wskazane albo generalnie jako pozycja literatury podstawowej albo w sposób dedykowany przy danym fragmencie lub utworze takim jak grafika.

Wykorzystanie w kolekcji przetworzonych lub zwielokrotnionych cyfrowo fragmentów utworów z różnych źródeł zostało przeprowadzone ma mocy przepisu art. 27 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Publikacja kolekcji jest wykonywana zgodnie z umocowaniem ww. przepisu art. 27 w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego, tj. wyłącznie w celach dydaktycznych i wyłącznie dla zamkniętej grupy, składającej się z zidentyfikowanych osób, w tym przypadku słuchaczy przedmiotu "Systemy informatyczne" na studiach pierwszego stopnia.

W ramach tej grupy korzystanie z materiału jest dozwolone w takich samych ramach, w tym poprzez jego zwielokrotnianie, jak np. fotografowanie na wykładzie, czy przetwarzanie, natomiast poza nią nie jest dozwolone. Dotyczy to również hiperodsyłaczy (hiperlinków), co wyklucza przekazywanie takich odsyłaczy osobom spoza ww. grupy. Wyjątkiem są wzory formularzy do wypełniania, które mogą być wykorzystywane na dowolnym polu eksploatacji.