Wybrane inne dokumenty


Kodeks etyki IEEE

Kodeks etyki ACM

Kodeks dobrych praktyk BCS

Spis kodeksów etyki i dobrych praktyk


Terrell Ward Bynum, A Very Short History of Computer Ethics, 2000

Terrell Ward Bynum, Computer Ethics & professional responsibility


Poznań, luty 2002 - Bydgoszcz, styczeń 2008